Mức giá:
Sắp xếp
Công suất
Được xếp hạng 5 5 sao
1 đánh giá
Giá: 14,500,000 
Được xếp hạng 5 5 sao
1 đánh giá
Giá: 12,550,000 
Được xếp hạng 5 5 sao
1 đánh giá
Giá: 14,300,000 

Lạc Việt Audio cung cấp hệ thống hội họp mang thương DB, sản phẩm DB chuyên sử dụng cho phòng họp, sử dung cho đại biểu, chủ tọa phát biểu…