Mức giá:
Sắp xếp
Công suất
Được xếp hạng 5 5 sao
1 đánh giá
Giá: 800,000 
Được xếp hạng 5 5 sao
0 đánh giá
Giá: 2,200,000 
Được xếp hạng 5 5 sao
0 đánh giá
Giá: 1,850,000 
Được xếp hạng 5 5 sao
1 đánh giá
Giá: 1,950,000 
Được xếp hạng 5 5 sao
1 đánh giá
Giá: 4,000,000 
Được xếp hạng 5 5 sao
0 đánh giá
Giá: 2,100,000 
Được xếp hạng 5 5 sao
0 đánh giá
Giá: 1,900,000 
Được xếp hạng 5 5 sao
0 đánh giá
Giá: 700,000 
Được xếp hạng 5 5 sao
0 đánh giá
Giá: Liên Hệ
Được xếp hạng 5 5 sao
1 đánh giá
Giá: 3,700,000 
Được xếp hạng 5 5 sao
1 đánh giá
Giá: 3,700,000 
Được xếp hạng 5 5 sao
0 đánh giá
Giá: 2,100,000 
Được xếp hạng 5 5 sao
1 đánh giá
Giá: 2,100,000 
Được xếp hạng 5 5 sao
1 đánh giá
Giá: 2,400,000 
Được xếp hạng 5 5 sao
1 đánh giá
Giá: 2,500,000 
Được xếp hạng 5 5 sao
0 đánh giá
Giá: 1,300,000 
Được xếp hạng 5 5 sao
0 đánh giá
Giá: 624,000 
Được xếp hạng 5 5 sao
0 đánh giá
Giá: 800,000 
Được xếp hạng 5 5 sao
0 đánh giá
Giá: 800,000 
Được xếp hạng 5 5 sao
0 đánh giá
Giá: 950,000 

Loa Bosch hàng nhập khẩu chính hãng của nước Đức, giá tốt nhất từ bán buôn tới bán lẻ, tư vấn mua và sử dụng hoàn chỉnh cả bộ âm thanh… Đây là một trong những loại loa được sử dụng nhiều trong âm thanh hội thảo.