Mức giá:
Sắp xếp
Được xếp hạng 5 5 sao
1 đánh giá
Giá: 800,000 
Được xếp hạng 5 5 sao
0 đánh giá
Giá: 2,200,000 
Được xếp hạng 5 5 sao
0 đánh giá
Giá: 1,850,000 
Được xếp hạng 5 5 sao
1 đánh giá
Giá: 1,950,000 
Được xếp hạng 5 5 sao
1 đánh giá
Giá: 4,000,000 

Loa nén, loa phóng thanh bosch thương hiệu dòng âm thanh PA cao cấp của Đức. Chuyên sử dụng thông báo cho phân xưởng, xã, phường, nơi công cộng…