logo Lạc Việt Audio
Sắp xếp

Âm thanh phòng họp không giấy tờ là gì?

Phòng họp không giấy tờ là hệ thống phòng họp được tích hợp công nghệ thông minh tạo không gian hội họp không xuất hiện những giấy tờ tài liệu trong cuộc họp.

Âm thanh phòng họp không giấy tờ
Âm thanh phòng họp không giấy tờ

Phòng họp không giấy tờ giải quyết nhanh các vấn đề

Phòng họp không giấy tờ giải quyết nhanh các vấn đề sau:

 • Phòng họp không giấy tờ có thể loại bỏ các giấy tờ tài liệu truyền thống trong các buổi họp thay bằng toàn bộ hệ thống tài liệu điện từ.
 • Hệ thống bầu cử, biểu quyết, lấy ý kiến được thực hiện nhanh chóng, kịp thời không bị mất quá nhiều thời gian cũng như giảm tải hoàn toàn việc sử dụng giấy.
 • Hệ thống tích hợp với hệ thống âm thanh hội nghị chuyên nghiệp và toàn bộ hệ thống được bố trí gọn gàng chỉ cần nhất nút toàn hệ thống được cất gọn.

Âm thanh phòng họp không giấy tờ mang lại hiệu quả cao
Âm thanh phòng họp không giấy tờ mang lại hiệu quả cao

 • Áp dụng những công nghệ truyền thông mạng mới nhất, hệ thống hội nghị không giấy tờ trao đổi, chia sẻ nhiều tài liệu khác nhau bằng không cần giấy tờ.
 • Cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ như: Tải lên thông tin hội nghị, phân phối tài liệu, đọc, thông báo văn bản, điểm danh hội nghị, bỏ phiếu, bảng trắng điện tử, truyền tải tài liệu tương tác, truyền tải tương tác video, giao tiếp hội nghị, thông báo tin nhắn, dịch vụ hội nghị, hồ sơ hội nghị,…..

Âm thanh phòng họp không giấy tờ mang lại hiệu quả cao
Âm thanh phòng họp không giấy tờ mang lại hiệu quả cao

Các thiết bị có trong giải pháp phòng họp ITC không giấy tờ

Các thiết bị được sử dụng trong giải pháp này bao gồm:

STTTên sản phẩm
1Bộ điều khiển chuyển phát không giấy tờ ITC TS-8308
2Phần mềm video hệ thống hội nghị không giấy tờ ITC TS-8308R1
3Thiết bị đầu cuối hội nghị ITC TS-8304
4Màn hình tương tác hội nghị ITC TS-FE173T
5Màn hình tương tác hội nghị kèm micro ITC TS-FE156MT3
6Màn hình tương tác hội nghị kèm micro chủ tịch ITC TS-F156ZMT
7Màn hình tương tác hội nghị kèm micro đại biểu ITC TS-F156ZMA
8Bảng tên điện tử 2 mặt ITC TS-8209A
9Bút tương tác thông minh ITC TV-810SP

Các tính năng của hệ thống phòng họp không giấy tờ

Hệ thống âm thanh hội nghị, phòng họp ITC không giấy tờ được sở hữu nhiều tính năng thông minh. Cụ thể:

Trước cuộc họp

 • Module chức năng: quản lý nhân sự, chương trình họp, quản lý vấn đề, biên bản họp, cài đặt bỏ phiếu, trao đổi cuộc họp, kiểm soát tập trung, và các module chức năng khác, phù hợp với thiết bị cuộc họp không giấy.
 • Thiết lập cuộc họp: đặt chủ đề cuộc họp, người dẫn chương trình, thư ký, thời gian bắt đầu và dự kiến kết thúc cuộc họp, địa điểm họp và thông tin cuộc họp khác, phù hợp với thiết bị cuộc họp không giấy.
 • Thiết lập sẵn cuộc họp: thiết lập sẵn cuộc họp, người dùng có thể đặt trước thông tin cuộc họp và tài liệu chủ đề theo tình hình cuộc họp, hỗ trợ một nút bắt đầu, hỗ trợ nhiều thông tin cuộc họp thiết lập sẵn, hỗ trợ cài đặt cuộc họp mặc định.
 • Quản lý nhân sự: hỗ trợ nhập thông tin của người tham gia theo cài đặt một-một, hỗ trợ nhập thông tin nhân viên hàng loạt, hỗ trợ cài đặt quyền nhân viên: chức năng chủ tọa, quyền phát sóng, quyền xuất dữ liệu, chức năng không cần ký tên, quyền thầu, và quyền xem tập tin.
 • Quản lý chủ đề: đặt chủ đề trước cuộc họp, hỗ trợ đặt nhiều chủ đề cùng một lúc, hỗ trợ cài đặt quyền chủ đề, định dạng tệp chủ đề không bị giới hạn, bao gồm WORD, EXCEL, PPT, PDF, CAD, vv.; định dạng âm thanh: MP3 / WMA; định dạng hình ảnh: JPG / JPEG / BMP / GIF / PNG tải lên. Hỗ trợ tải lên tệp gốc, không cần chuyển đổi định dạng phụ.
 • Quản lý bỏ phiếu: đặt bỏ phiếu và nội dung bỏ phiếu, đặt các phương pháp bỏ phiếu như: bỏ phiếu tên thật, bỏ phiếu ẩn danh, bỏ phiếu điểm, bỏ phiếu tùy chỉnh và bỏ phiếu lựa chọn.

Phòng họp không giấy tờ hỗ trợ thiết lập cuộc họp nhanh chóng, dễ dàng
Phòng họp không giấy tờ hỗ trợ thiết lập cuộc họp nhanh chóng, dễ dàng

Trong cuộc họp

 • Đăng nhập: một nút để nhập và đăng nhập, máy chủ phía sau sẽ tự động tóm tắt và lưu trữ hồ sơ sau khi thông tin được đăng ký.
 • Phân phối tệp: các tệp có thể được phân phối trong cuộc họp, hỗ trợ phân phối tệp đa loại đa định dạng (tài liệu, hình ảnh, PPT, PDF), hỗ trợ phân phối tệp gốc, hỗ trợ tệp tạm thời và phân phối tệp cố định.
 • Duyệt: hiển thị trực quan các chủ đề và tệp cuộc họp, hỗ trợ hiển thị đồng thời nhiều tệp chủ đề, người dùng có thể nhấp để tìm kiếm và duyệt, hỗ trợ phát lại động PPT, hỗ trợ hạn chế quyền xem tệp chủ đề.
 • Chú thích tài liệu: người dùng có thể chú thích tệp chủ đề cuộc họp trong quá trình họp, hỗ trợ một nút để bắt đầu chú thích, hỗ trợ chú thích tài liệu gốc và chức năng đánh dấu, hỗ trợ lưu trữ chú thích tài liệu gốc và tự động tải lên máy chủ phía sau, hỗ trợ các tệp văn phòng thông thường: WORD và PDF.
 • Bảng trắng: hỗ trợ sử dụng cá nhân và sử dụng tương tác, hỗ trợ nhiều người cùng lúc chia sẻ cùng một hình ảnh và ký tự trên bảng trắng, hỗ trợ lưu và tải bảng trắng, hỗ trợ hiển thị nội dung bảng trắng đồng bộ trên máy chiếu.
 • Tải lên tệp: bảng điều khiển thiết bị cuộc họp không giấy có giao diện USB, nó có thể đọc tệp từ ổ đĩa USB và tải lên máy chủ phía sau.
 • Bỏ phiếu: chỉnh sửa tiêu đề bỏ phiếu, tùy chọn, mô tả, loại, một nút để bắt đầu bỏ phiếu và kết quả bỏ phiếu sẽ được hiển thị trực tiếp trên thiết bị bỏ phiếu.
 • Tương tác tín hiệu: tài liệu cuộc họp, bảng trắng điện tử, phát lại video, máy tính và chú thích tệp có thể được chia sẻ với các thiết bị cuộc họp không giấy khác, hỗ trợ duyệt không đồng bộ và theo dõi chức năng người nói, hỗ trợ cài đặt quyền phát sóng đồng bộ.

Hệ thống phòng họp không giấy tờ hỗ trợ tương tác giữa những người tham gia
Hệ thống phòng họp không giấy tờ hỗ trợ tương tác giữa những người tham gia

 • Liên kết: người dùng có thể truyền trực tiếp video từ xa, máy quay phim, máy tính xách tay, máy tính, DVD và các hình ảnh độ phân giải cao khác đến các thiết bị cuộc họp không giấy khác, để hiển thị đồng bộ. Người dùng cũng có thể truyền video hoặc tệp tin đến máy chiếu hoặc màn hình lớn đồng bộ.
 • Duyệt không đồng bộ: khi người nói bắt đầu phát sóng cùng một màn hình trong cuộc họp, bất kỳ thiết bị cuộc họp không giấy nào cũng có thể chọn duyệt không đồng bộ, thoát khỏi chế độ phát sóng cùng một màn hình sang chế độ tự do. Hỗ trợ theo dõi người nói bằng một nút và nhanh chóng chuyển sang trạng thái phát sóng cùng một màn hình, hỗ trợ hạn chế quyền.
 • Giao tiếp cuộc họp: bất kỳ thiết bị cuộc họp không giấy nào cũng có thể gửi thông tin cuộc họp, hỗ trợ lựa chọn người nhận đơn hoặc nhiều người nhận, hỗ trợ gửi và nhận thông tin, hiển thị thời gian thực, hỗ trợ trả lời tin nhắn, thông báo, hỗ trợ gửi thông báo từ máy chủ phía sau và trả lời riêng biệt.
 • Duyệt web: hỗ trợ duyệt mạng Ethernet, người dùng có thể truy cập OA, email và các dịch vụ khác.
 • Dịch vụ cuộc họp: bất kỳ thiết bị cuộc họp không giấy nào cũng có thể yêu cầu dịch vụ trà, dụng cụ học tập, nhân viên, micro và các cuộc gọi dịch vụ khác. Hỗ trợ dịch vụ gọi cá nhân hóa, hỗ trợ gọi tùy chỉnh.
 • Chức năng kiểm soát: hỗ trợ ghi danh cuộc họp, chủ đề cuộc họp, bỏ phiếu cuộc họp, tín hiệu tương tác, đóng cuộc họp và các chức năng quản lý chủ tịch khác; hỗ trợ bất kỳ thiết bị cuộc họp nào thiết lập chức năng chủ tịch, hỗ trợ giới hạn quyền hạn.

Kiểm soát hệ thống âm thanh, bỏ phiếu đơn giản
Kiểm soát hệ thống âm thanh, bỏ phiếu đơn giản

 • Chức năng chủ tịch: thiết bị hỗ trợ chức năng chủ tịch: khởi chạy đăng nhập, hệ thống tự động đăng nhập, đặt lại chức năng đăng nhập và điều khiển cuộc họp.
 • Thông báo cuộc họp: máy chủ phía sau hỗ trợ gửi thông báo đến tất cả thiết bị cuộc họp không giấy, hỗ trợ gửi thông báo từ điểm đến điểm, hỗ trợ thiết bị cuộc họp phía trước gửi tin nhắn cho máy chủ phía sau.
 • Điều khiển phía sau: máy chủ phía sau hỗ trợ điều khiển thống nhất các thiết bị cuộc họp không giấy, bao gồm nâng hạ màn hình LCD, bật, tắt, phát sóng cùng màn hình và các chức năng khác.

Lưu ý: Chủ tọa có thể kiểm tra nội dung trò chuyện trên nền phần mềm.

Sau cuộc họp

 • Ghi chú thông tin: Có thể ghi chú tất cả các loại thông tin sau cuộc họp, bao gồm: thông tin đăng nhập, thông tin bỏ phiếu, chú thích tài liệu, thông tin nhân sự, thông tin cuộc họp, hỗ trợ gọi một nút để kiểm tra.
 • Xuất thông tin: thông tin cuộc họp có thể được xuất khẩu đến máy chủ phía sau và lưu trữ trên ổ cứng cục bộ, hoặc truyền đến các thiết bị cuộc họp khác.
 • Xóa thông tin cuộc họp: hỗ trợ tự động hoặc thủ công xóa thông tin cuộc họp, hỗ trợ máy chủ tự động hoặc thủ công xóa thông tin cuộc họp, hỗ trợ thiết bị cuộc họp tự động xóa tất cả thông tin cuộc họp của riêng nó.

Phòng họp không giấy tờ ghi chú lại tất cả thông tin cuộc họp
Phòng họp không giấy tờ ghi chú lại tất cả thông tin cuộc họp

Ưu điểm của hệ thống phòng họp không giấy tờ

Qua những tính năng trên có thể thấy được các ưu điểm của hệ thống này:

Chức năng phong phú

Hệ thống hỗ trợ các chức năng như đăng ký nhanh, chia sẻ tệp tin, bảng trắng điện tử, bỏ phiếu, giao tiếp cuộc họp và lưu trữ cuộc họp để áp dụng trong quy trình cuộc họp hoàn chỉnh. Đồng thời, hệ thống cho phép chia sẻ màn hình, chú trọng ghi chú, bỏ phiếu nhanh chóng và lưu trữ tài liệu, tạo ra một cuộc họp hiệu quả.

Hệ thống phòng họp không giấy tờ tích hợp tính năng phong phú
Hệ thống phòng họp không giấy tờ tích hợp tính năng phong phú

Hệ thống tích hợp và mở rộng không giới hạn

Có khả năng kết nối với cuộc họp video từ xa, hệ thống cuộc họp số, hệ thống điều khiển trung tâm, hệ thống hội nghị đám mây, hệ thống OA và các hệ thống khác để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cuộc họp, bao gồm đặt hẹn trước cuộc họp, kiểm soát cuộc họp, cuộc họp video từ xa và chất lượng âm thanh cao không có hú âm, và nhiều yêu cầu khác trong cuộc họp.

Hệ thống dễ dàng mở rộng không giới hạn
Hệ thống dễ dàng mở rộng không giới hạn

Đơn giản hóa quy trình và tiết kiệm chi phí

Với chức năng đặt hẹn bằng một nút, việc tham gia cuộc họp trở nên thông tin hóa hoàn toàn, số hóa và không cần sử dụng giấy, giúp tiết kiệm thời gian chuẩn bị trước cuộc họp, giảm chi phí in ấn và đơn giản hóa quy trình họp phức tạp.

Đơn giản hóa quy trình và tiết kiệm chi phí
Đơn giản hóa quy trình và tiết kiệm chi phí

Hệ thống an toàn và kiểm soát hoàn toàn

Hệ thống họp không giấy được phát triển độc lập, hỗ trợ các tính năng của các thiết bị phần cứng sử dụng CPU trong nước và các tính năng của hệ điều hành trong nước, đáp ứng yêu cầu an ninh thông tin trong các ngành có tính bảo mật cao, và đảm bảo sự tự chủ và kiểm soát được.

Hệ thống an toàn và kiểm soát hoàn toàn
Hệ thống an toàn và kiểm soát hoàn toàn

Sơ đồ hệ thống phòng họp không giấy tờ ITC

Lạc Việt Audio cung cấp hệ thống phòng họp không giấy tờ chất lượng

Trên thị trường hiện có rất nhiều đơn vị cung cấp giải pháp âm thanh phòng họp không giấy tờ ITC, tuy nhiên bạn sẽ khó có thể biết được đâu mới là đơn vị cung cấp sản phẩm chính hãng, chất lượng. Để tránh mua phải hàng giả nhái chúng tôi khuyên các bạn chỉ nên tìm đến những đơn vị thực sự uy tín đáng tin cậy như Lạc Việt Audio để mua hàng.

 • Chúng tôi với kinh nghiệm 10 năm trong ngành tự hào là đơn vị cung cấp các thiết bị âm thanh hàng đầu thị trường.
 • Khi đến với chúng tôi bạn sẽ được các chuyên gia âm thanh hàng đầu tư vấn, hỗ trợ hết mình.
 • Các sản phẩm mà chúng tôi cung cấp đều đảm bảo hàng chính hãng chất lượng cao đầy đủ giấy tờ.
 • Cam kết giá thành cạnh tranh rẻ nhất thị trường.
 • Cùng với đó là các chính sách bảo hành hậu mãi hấp dẫn.
 • Hỗ trợ giao hàng tận nơi trên toàn quốc.

Vậy nếu bạn cần lắp đặt hệ thống phòng họp không giấy tờ hay bất cứ hệ thống âm thanh nào khác hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại 0982 655 355 để được tư vấn hỗ trợ nhanh chóng nhất nhé!